Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Deformation och brott

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9

Examensarbete för civilingenjörsexamen i maskinteknik

Examensarbete för kandidatexamen i maskinteknik

Innehåll, arbetssätt och bedömning

Materialteknik för civilingenjörer

Projektarbete kring simulering och modellering

Simulering och modellering

Självständigt arbete

Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet

Svenska som främmande språk I

Svenska som främmande språk II

Svenskan i tvärspråklig belysning

Tillverkningsteknik

Tillverkningsteknik 1

Tillverkningsteknik, Innovation och Design

Tvåspråkig utveckling