Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att skapa kunskap om komplexa sociala processer

Att åldras i Sverige

Deformation och brott

Examensarbete för civilingenjörsexamen i maskinteknik

Examensarbete för kandidatexamen i maskinteknik

Individen och samhället

Materialteknik för civilingenjörer

Moderna sociologiska teorier om social förändring

Organisation, grupprocesser och projektledning

Projektarbete kring simulering och modellering

Samhällsvetenskapliga metoder

Simulering och modellering

Självständig fördjupning

Socialpsykologi I

Socialpsykologi II

Sociologi I

Sociologi II

Sociologi III

Sociologi IV, Examensarbete

Sociologi IV, V, Examensarbete

Sociologi V Examensarbete

Tillverkningsteknik

Tillverkningsteknik 1

Tillverkningsteknik, Innovation och Design