Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Deformation och brott

Examensarbete för civilingenjörsexamen i maskinteknik

Examensarbete för kandidatexamen i maskinteknik

Generell projektledningsmetodik

Ledarskap i projekt

Materialteknik för civilingenjörer

Perspektiv på projektledning

Perspektiv på projektledningsmetodik

Projektarbete kring simulering och modellering

Projekthantering ur ett ledningsperspektiv

Projektledning

Projektledning - Magisteruppsats

Simulering och modellering

Teamutveckling i projektmiljöer

Tillverkningsteknik

Tillverkningsteknik 1

Tillverkningsteknik, Innovation och Design

Vetenskapsteori och forskning i projektmiljöer