Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Akutsjukvård med inriktning mot trauma inom ambulanssjukvård

Deformation och brott

Examensarbete för civilingenjörsexamen i maskinteknik

Examensarbete för kandidatexamen i maskinteknik

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Grundläggande klinisk omvårdnad

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning II

Hemsjukvård och avancerad omvårdnad i hemmet

Intensivvård i teori och praktik

Internationella och mångkulturella perspektiv på klinisk omvårdnad

Klinisk omvårdnad i en internationell kontext

Leda och utveckla operationssjukvård

Materialteknik för civilingenjörer

Omvårdnad vid akuta situationer

Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet

Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa

Omvårdnadens grund och sjuksköterskans profession

Palliativ vård

Projektarbete kring simulering och modellering

Psykisk hälsa och ohälsa

Simulering och modellering

Sjukdomslära och förskrivningsrätt för vissa läkemedel

Sjuksköterskans profession, kliniska kompetens och ledarskap

Sår och sårbehandling II