Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Deformation och brott

Entreprenörskap inom musikbranschen

Examensarbete för civilingenjörsexamen i maskinteknik

Examensarbete för kandidatexamen i maskinteknik

Låtskrivande 2

Materialteknik för civilingenjörer

Musikproduktion 2

Musikteori och gehörslära 2

Projektarbete kring simulering och modellering

Simulering och modellering

Tillverkningsteknik

Tillverkningsteknik 1

Tillverkningsteknik, Innovation och Design