Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Deformation och brott

Digitala verktyg i matematikundervisningen

Diskret matematik

Examensarbete Grundlärarprogrammet - Matematik

Examensarbete för civilingenjörsexamen i maskinteknik

Examensarbete för kandidatexamen i maskinteknik

Examensarbete för ämneslärare - matematik med didaktisk inriktning

Examensarbete i matematik

Flervariabelanalys

Geometri

Inledande matematik

Introduktion till partiella differentialekvationer

Komplex analys och transformer

Kontinuummodellering

Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6

Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6 II

Linjär algebra

Linjär algebra

Linjär algebra II

Matematik II med didaktisk inriktning

Matematik för GIS-ingenjörer II

Matematik för basåret 2

Matematik för ingenjörer II

Matematik för lärare: Diskret matematik

Matematik för lärare: Geometri