Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Deformation och brott

Det kusliga i litteratur, film och konst

Examensarbete för civilingenjörsexamen i maskinteknik

Examensarbete för kandidatexamen i maskinteknik

Examensarbete för ämneslärare - svenska med didaktisk inriktning

Kreativt skrivande

Kreativt skrivande II

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap II

Litteraturvetenskap III

Lyrik, Lyrikperformance och lyrics

Materialteknik för civilingenjörer

Poststrukturalistisk teori och postmodern litteratur

Projektarbete kring simulering och modellering

Responsteorier. Läsares interaktion med texter

Simulering och modellering

Självständigt arbete - uppsats

Svenska II med didaktisk inriktning

Tillverkningsteknik

Tillverkningsteknik 1

Tillverkningsteknik, Innovation och Design