Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Generell projektledningsmetodik

Kulturgeografi - Självständigt arbete i Regionalt Samhällsbyggande I

Kulturgeografi - Självständigt arbete i Regionalt Samhällsbyggande II

Kulturgeografi - magisteruppsats

Kulturgeografi - masteruppsats

Kulturgeografi - masteruppsats

Kulturgeografi III

Ledarskap i projekt

Perspektiv på projektledning

Perspektiv på projektledningsmetodik

Praktik I avancerad nivå

Praktik II avancerad nivå

Projekthantering ur ett ledningsperspektiv

Projektledning

Projektledning - Magisteruppsats

Samhällsplanering II: Hållbar utveckling - individ, samhälle och miljö

Samhällsvetenskaplig metod och uppsats

Teamutveckling i projektmiljöer

Vetenskapsteori och forskning i projektmiljöer