Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att leda lokal skolutveckling

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Den lärande eleven - KPF

Den lärande eleven - KPU

Den lärande eleven - yrkeslärare

Den lärande eleven - ämneslärare

Den lärande eleven 2 - musiklärare

Examensarbete inom lärarutbildningen (pedagogik)

Forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete

Förskolan och vetenskapliga perspektiv

Leda Lärande - ämneslärare

Leda lärande - KPU

Leda lärande - grundlärare

Leda lärande - yrkeslärare

Leda lärande 2 - musiklärare

Lärandeteorier

Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling

Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling II

Skola som system och idé - yrkeslärare

Skolutvecklingens teori och praktik

Tema Barn och Barndom

Tema lärande och utveckling

Verksamhetsförlagd utbildning - KPF