Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Deformation och brott

Examensarbete för civilingenjörsexamen i maskinteknik

Examensarbete för kandidatexamen i maskinteknik

Intercultural Communication

Interkultur I

Interkultur I: film och audiovisuella medier

Interkultur I: kulturmöten och identiteter

Interkulturell affärskommunikation

Materialteknik för civilingenjörer

Projektarbete kring simulering och modellering

Simulering och modellering

Tillverkningsteknik

Tillverkningsteknik 1

Tillverkningsteknik, Innovation och Design