Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Data, makt och etik

Datavisualisering och kommunikation

Den digitala tidsålderns mediepublik

Forskningsmetoder och självständigt arbete

Grafisk form I

Idrott och hälsa/rörelse för yngre barn

Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning II

Idrottsdidaktik och coaching

Idrottsvetenskap II

Idrottsvetenskap III

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 2

Informationsarbete i teori och praktik

Journalistik

Kost- och näringslära

Kriskommunikation

Medie- och kommunikationsvetenskap III

Mediepraktik

Mediepraktik

Prestationsutvecklingsstrategier

Projektarbete i medieanalys

Projektledning och produktion

Självständigt arbete: Digital analys

Sociala medier och samhällsteorier

Strategisk digital kommunikation

Strategisk kommunikation och organisationsanalys