Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bedömning, betygsättning och VFU - KPU

Betyg och bedömning - ämneslärare

Deformation och brott

Det mångfacetterade kulturarvet

Examensarbete för civilingenjörsexamen i maskinteknik

Examensarbete för kandidatexamen i maskinteknik

Examensarbete för ämneslärare - historia med didaktisk inriktning

Historia II

Historia II med didaktisk inriktning

Historia, uppsats

Kulturhistorisk forskningsmetodik

Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv

Masteruppsats i historia

Materialteknik för civilingenjörer

Metoder för studier av regionalt samhällsbyggande II

Projektarbete kring simulering och modellering

Regionalt samhällsbyggande, självständigt arbete I

Regionalt samhällsbyggande, självständigt arbete II

SO för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet

Simulering och modellering

Tillverkningsteknik

Tillverkningsteknik 1

Tillverkningsteknik, Innovation och Design

Verksamhetsförlagd utbildning III - ämneslärare