Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Bedömning, betygsättning och VFU - KPU

Betyg och bedömning - ämneslärare

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Det kusliga i litteratur, film och konst

Det mångfacetterade kulturarvet

Examensarbete för ämneslärare - historia med didaktisk inriktning

Examensarbete för ämneslärare - svenska med didaktisk inriktning

Historia II

Historia II med didaktisk inriktning

Historia, uppsats

Kreativt skrivande

Kreativt skrivande II

Kulturhistorisk forskningsmetodik

Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap II

Litteraturvetenskap III

Lyrik, Lyrikperformance och lyrics

Masteruppsats i historia

Metoder för studier av regionalt samhällsbyggande II

Poststrukturalistisk teori och postmodern litteratur

Regionalt samhällsbyggande, självständigt arbete I

Regionalt samhällsbyggande, självständigt arbete II