Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barnets rätt

Behandlingsarbete inom missbruksvård

Byggmätning

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Digital fotogrammetri och 3D-visualisering

Evidens i socialt arbete

Examensarbete

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i lantmäteriteknik och GIT

Examensarbete för masterexamen i socialt arbete

GIS, samhällsplanering och projektarbete

Geodesi

Geodesi för GIS

Geografiska informationssystem I

Individ, grupp och familj

Introduktion till GIS som verktyg för samhällsplanering

Juridik för det sociala arbetet

Kartografi I

Ledning och administration i socialt arbete

Orienteringskurs i GIS

Personlig och professionell utveckling I

Personlig och professionell utveckling II

Personlig och professionell utveckling III

Personlig och professionell utveckling IV

Praktikkurs geografisk informationsteknik

RasterGIS