Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ekonometri

Ekonometri

Geografi med didaktisk inriktning 2

Grundläggande statistik och regressionsanalys

Introduktion till SPSS

Matematisk statistik

Statistik

Statistik - Kandidatuppsats

Statistik - fortsättningskurs för ekonomer

Statistik I

Statistik II

Statistisk teori

Undersökningsmetodik