Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barnets rätt

Behandlingsarbete inom missbruksvård

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Evidens i socialt arbete

Examensarbete för masterexamen i socialt arbete

Geografi med didaktisk inriktning 2

Individ, grupp och familj

Juridik för det sociala arbetet

Ledning och administration i socialt arbete

Personlig och professionell utveckling I

Personlig och professionell utveckling II

Personlig och professionell utveckling III

Personlig och professionell utveckling IV

Samhällsstruktur, välfärdsvillkor och social politik

Socialgerontologi

Socialt arbete med inriktning mot utredning och myndighetsutövning

Socialt arbete som ämne, vetenskap, profession och yrkesfält

Teorier och metoder i socialt arbete

Uppsats - Examensarbete

Uppsatskurs i socialt arbete

Utvärdering och evidens i offentlig sektor

Verksamhetsförlagda studier - socialt arbete

Vetenskapliga arbetsmetoder och projektarbete

Vetenskapsteori och metod inom socialt arbete

Välfärder och ofärder