Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ekonometri

Ekonometri

Epidemiologi i Psykisk Hälsa

Examensarbete i folkhälsovetenskap (master)

Examensarbete i folkhälsovetenskap I (magister)

Examensarbete i folkhälsovetenskap II (master)

Grundläggande statistik och regressionsanalys

Hjärnans roll i Psykisk Hälsa

Hälsofrämjande arbete II

Introduktion till SPSS

Matematisk statistik

Motiverande samtal i Hälsofrämjande Arbete

Samverkan för barns bästa

Statistik

Statistik - Kandidatuppsats

Statistik - fortsättningskurs för ekonomer

Statistik I

Statistik II

Statistisk teori

Undersökningsmetodik

Ungdomars kamratrelationer

Våld i nära relationer

Våld mot barn: att upptäcka och agera