Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Digitala verktyg i matematikundervisningen

Diskret matematik

Epidemiologi i Psykisk Hälsa

Examensarbete Grundlärarprogrammet - Matematik

Examensarbete för ämneslärare - matematik med didaktisk inriktning

Examensarbete i folkhälsovetenskap (master)

Examensarbete i folkhälsovetenskap I (magister)

Examensarbete i folkhälsovetenskap II (master)

Examensarbete i matematik

Flervariabelanalys

Geometri

Hjärnans roll i Psykisk Hälsa

Hälsofrämjande arbete II

Inledande matematik

Introduktion till partiella differentialekvationer

Komplex analys och transformer

Kontinuummodellering

Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6

Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6 II

Linjär algebra

Linjär algebra

Linjär algebra II

Matematik II med didaktisk inriktning

Matematik för GIS-ingenjörer II

Matematik för basåret 2