Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsnytta med IT-system

Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare

Business research methods

Den lärande eleven - KPF

Den lärande eleven - KPU

Den lärande eleven - yrkeslärare

Etik och säljteknik

Externredovisning II

Fastighetsekonomiska bedömningar

Fastighetsföretagets ekonomi

Företagsekonomi - Kandidatuppsats

Företagsekonomi - examensarbete civilekonom

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - magisteruppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Företagsekonomi I

Företagsekonomi II

Företagsekonomi, kvalificerad praktik

Företagsekonomins grunder

Företagsekonomisk metod

Grundläggande företagsekonomi för turismvetare

Idea management

Industriell ekonomi - examensarbete

Industriell marknadsföring

Internationell affärsmiljö