Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Akademisk engelska

Deformation och brott

Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier

Engelska A

Engelska II

Engelska för ekonomer I

Engelska för ekonomer II

Engelska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Engelska för tekniker I

Engelska för tekniker II

Engelska för ämneslärare II, årskurs 7-9 och gymnasiet

Engelska i arbetslivet: skrift

Engelska i arbetslivet: tal

Engelskans ljud och struktur

English for international students

Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - Engelska

Examensarbete för civilingenjörsexamen i maskinteknik

Examensarbete för kandidatexamen i maskinteknik

Examensarbete för ämneslärare - engelska för ämneslärare

Introduktion till engelskspråkig litteratur

Klassisk brittisk barnlitteratur

Litteratur och teori II (litteratur efter 1900)

Materialteknik för civilingenjörer

Narrativa dikter från Milton till Wordsworth

Projektarbete kring simulering och modellering