Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Akademisk engelska

Byggmätning

Digital fotogrammetri och 3D-visualisering

Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier

Engelska A

Engelska II

Engelska för ekonomer I

Engelska för ekonomer II

Engelska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Engelska för tekniker I

Engelska för tekniker II

Engelska för ämneslärare II, årskurs 7-9 och gymnasiet

Engelska i arbetslivet: skrift

Engelska i arbetslivet: tal

Engelskans ljud och struktur

English for international students

Examensarbete

Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - Engelska

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i lantmäteriteknik och GIT

Examensarbete för ämneslärare - engelska för ämneslärare

GIS, samhällsplanering och projektarbete

Geodesi

Geodesi för GIS

Geografiska informationssystem I

Introduktion till GIS som verktyg för samhällsplanering