Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka

Digitalteknik

Elektronisk kommunikation

Elmaskiner och transformatorer

Examensarbete

Examensarbete

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Funktion, symtomatologi, färdighet och anpassning utifrån ett psykologiskt perspektiv

Inbyggda reglersystem

Individ, organisation och samhälle

Industriell mät- och reglerteknik

Kraftelektronik

Kretsteknik 2

Ledarskap och personlighet

Organisation och innovation

Positiv psykologi och hälsa

Psykodynamisk psykoterapi II

Psykologi - grunder

Psykologins forskningsfält

Psykoterapi II - Kognitiv beteendeterapi

Socialpsykologi ur ett psykologiskt perspektiv

Utvecklingspsykologi

Verksamhetsförlagd utbildning samt behandlingsmetoder

Vetenskaplig tillämpning inom psykologins forskningsfält