Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

C#.NET

Databaser

Databasteknik

Datakommunikation I

Dataplansprogrammering

Datavetenskap - Masteruppsats

Deformation och brott

Design för integritetsskydd

Designmönster för integritet i programvarudesign

Examensarbete / Kandidatarbete

Examensarbete för civilingenjörsexamen i Datateknik

Examensarbete för civilingenjörsexamen i maskinteknik

Examensarbete för kandidatexamen i maskinteknik

Forskningsprojekt inom Datavetenskap

Framtidens Internet: Design och tjänstekvalitet

Fördröjningar över Internet: Betydelse och lösningar

Grafiska användargränssnitt

Inbyggd integritet

Integritet och verksamhetsstyrning

Integritetsskyddande teknologier

Internetstackens utveckling: Hot och möjligheter

Introduktion till dataplansprogrammering

Introduktion till integritet och dataskydd

Introduktion till programmering för lärare

Lastbalansering i datacenternät