Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bild för grundlärare i årskurs 4-6

Bild för grundlärare i årskurs 4-6

Bildberättande II

Bildskapande i skola och förskola II

Dans och dansgestaltning I

Dans och dansgestaltning II

Dans och dansgestaltning IV

Dans och scenisk produktion 1

Dansterapins grunder

Dansträning fördjupning

Dansträning och teoretiska och konstnärliga perspektiv på dans

Didaktik för dans med barn och unga

Fotografins filosofi I:Introduktion

Fotografins filosofi II: Fotografiets berättarteknik

Genredidaktik 2

Konst och design II

Musikalisk gestaltning - Examensarbete

Skissteknik I

Skissteknik II