Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Byggnadsmekanik

Byggnadsmekanik - statiskt obestämda konstruktioner

Byggproduktion 1

Byggteknikens grunder

Ekonometri

Ekonometri

Examensarbete

Geokonstruktion

Grundläggande statistik och regressionsanalys

Hållfasthetslära för byggingenjörer

Introduktion till SPSS

Lärande i arbetslivet

Matematisk statistik

Statistik

Statistik - Kandidatuppsats

Statistik - fortsättningskurs för ekonomer

Statistik I

Statistik II

Statistisk teori

Stålkonstruktion

Undersökningsmetodik