Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Akutsjukvård med inriktning mot trauma inom ambulanssjukvård

Byggnadsmekanik

Byggnadsmekanik - statiskt obestämda konstruktioner

Byggproduktion 1

Byggteknikens grunder

Examensarbete

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Geokonstruktion

Grundläggande klinisk omvårdnad

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning II

Hemsjukvård och avancerad omvårdnad i hemmet

Hållfasthetslära för byggingenjörer

Intensivvård i teori och praktik

Internationella och mångkulturella perspektiv på klinisk omvårdnad

Klinisk omvårdnad i en internationell kontext

Leda och utveckla operationssjukvård

Lärande i arbetslivet

Omvårdnad vid akuta situationer

Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet

Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa

Omvårdnadens grund och sjuksköterskans profession

Palliativ vård

Psykisk hälsa och ohälsa

Sjukdomslära och förskrivningsrätt för vissa läkemedel