Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bedömning, betygsättning och VFU - KPU

Betyg och bedömning - ämneslärare

Byggnadsmekanik

Byggnadsmekanik - statiskt obestämda konstruktioner

Byggproduktion 1

Byggteknikens grunder

Det mångfacetterade kulturarvet

Examensarbete

Examensarbete för ämneslärare - historia med didaktisk inriktning

Geokonstruktion

Historia II

Historia II med didaktisk inriktning

Historia, uppsats

Hållfasthetslära för byggingenjörer

Kulturhistorisk forskningsmetodik

Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv

Lärande i arbetslivet

Masteruppsats i historia

Metoder för studier av regionalt samhällsbyggande II

Regionalt samhällsbyggande, självständigt arbete I

Regionalt samhällsbyggande, självständigt arbete II

SO för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet

Stålkonstruktion

Verksamhetsförlagd utbildning III - ämneslärare