Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Akutsjukvård med inriktning mot trauma inom ambulanssjukvård

Beteendeekologi

Biologi examensarbete

Biologi för basåret

Biologi i praktiken

Biologi med didaktisk inriktning 2

Botanik

Cellbiologi

Examensarbete för ämneslärare - biologi med didaktisk inriktning

Examensarbete för ämneslärare - naturkunskap med didaktisk inriktning

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Grundläggande klinisk omvårdnad

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning II

Hemsjukvård och avancerad omvårdnad i hemmet

Intensivvård i teori och praktik

Internationella och mångkulturella perspektiv på klinisk omvårdnad

Kandidatuppsats i biologi

Klinisk omvårdnad i en internationell kontext

Leda och utveckla operationssjukvård

Magisteruppsats i biologi med inriktning ekologi och naturvård

Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2

Naturvårdsbiologi

Omvårdnad vid akuta situationer

Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet