Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Beteendeekologi

Biologi examensarbete

Biologi för basåret

Biologi i praktiken

Biologi med didaktisk inriktning 2

Botanik

Cellbiologi

Digitala verktyg i matematikundervisningen

Diskret matematik

Examensarbete Grundlärarprogrammet - Matematik

Examensarbete för ämneslärare - biologi med didaktisk inriktning

Examensarbete för ämneslärare - matematik med didaktisk inriktning

Examensarbete för ämneslärare - naturkunskap med didaktisk inriktning

Examensarbete i matematik

Flervariabelanalys

Geometri

Inledande matematik

Introduktion till partiella differentialekvationer

Kandidatuppsats i biologi

Komplex analys och transformer

Kontinuummodellering

Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6

Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6 II

Linjär algebra

Linjär algebra