Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Grundläggande klinisk omvårdnad

Internationella och mångkulturella perspektiv på klinisk omvårdnad

Klinisk omvårdnad i en internationell kontext

Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet

Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa

Omvårdnadens grund och sjuksköterskans profession

Sjuksköterskans profession, kliniska kompetens och ledarskap

Vetenskapliga metoder i omvårdnad