Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Barns läs-, skriv- och matematiklärande

Bedömning, betygsättning och VFU - KPU

Biologi examensarbete

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Datavetenskap - Masteruppsats

Det kusliga i litteratur, film och konst

Evidens i socialt arbete

Examensarbete för civilingenjörsexamen i Datateknik

Examensarbete för civilingenjörsexamen i energi- och miljöteknik

Examensarbete, civilingenjörsutbildning kemiteknik

Forskningsprojekt inom Datavetenskap

Forskningsprojekt inom Informatik

Företagsekonomi - examensarbete civilekonom

Företagsekonomi - magisteruppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Genusvetenskap IV

Industriell ekonomi - examensarbete

Kulturprojekt

Leda lärande - KPU

Lyrik, Lyrikperformance och lyrics

Magisteruppsats i biologi med inriktning ekologi och naturvård

Musikaliskt, konstnärligt-gestaltande examensarbete

Nationalekonomi - Magisteruppsats