Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Data, makt och etik

Datavisualisering och kommunikation

Den digitala tidsålderns mediepublik

Grafisk form I

Informationsarbete i teori och praktik

Journalistik

Kriskommunikation

Medie- och kommunikationsvetenskap III

Mediepraktik

Mediepraktik

Projektarbete i medieanalys

Projektledning och produktion

Självständigt arbete: Digital analys

Sociala medier och samhällsteorier

Strategisk digital kommunikation

Strategisk kommunikation och organisationsanalys

Visuell kommunikation och design I

Visuell kommunikation och design III

Webbdesign II

Webbredaktörens arbete