Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Digitala verktyg i matematikundervisningen

Diskret matematik

Examensarbete Grundlärarprogrammet - Matematik

Examensarbete för ämneslärare - matematik med didaktisk inriktning

Examensarbete i matematik

Flervariabelanalys

Geometri

Inledande matematik

Komplex analys och transformer

Kontinuummodellering

Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6

Linjär algebra II

Matematik II med didaktisk inriktning

Matematik för basåret 2

Matematik för lärare: Geometri

Matematik, examensarbete

Praktikkurs i matematik

Praktikkurs i matematik

Stokastiska metoder

Tillämpad matematik