Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier

Engelska A

Engelska II

Engelska för ekonomer I

Engelska för ekonomer II

Engelska för tekniker I

Engelska för tekniker II

Engelska för ämneslärare II, årskurs 7-9 och gymnasiet

Engelska i arbetslivet: tal

Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - Engelska

Examensarbete för ämneslärare - engelska för ämneslärare

Introduktion till engelskspråkig litteratur

Klassisk brittisk barnlitteratur

Litteratur och teori II (litteratur efter 1900)

Narrativa dikter från Milton till Wordsworth

Romaner av afrikansk-amerikanska kvinnliga författare

Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master)

Självständigt arbete inom engelskspråkig litteratur (Master)

Självständigt arbete inom engelskspråkig litteratur (Master)

Uppsatsarbete inom engelsk lingvistik

Uppsatsarbete inom engelskspråkig litteratur