Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bildskapande i skola och förskola II

Den lärande eleven - KPF

Fordonskonstruktion

Fordonskonstruktion II

Interkultur I

Introduktion till programmering för lärare

Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6

Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa

SO för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet

Självständigt arbete - uppsats

Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master)

Självständigt arbete inom engelskspråkig litteratur (Master)

Skissteknik I

Skola som system och idé - LAKPF

Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet

Verksamhetsförlagd utbildning - KPF

Vetenskaplig tillämpning inom psykologins forskningsfält