Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aspects of Sweden

Europakunskap

Further Studies in Politics

Genus och politik - teori och metodologi

Hälso- och sjukvårdsadministration

International Politics

Internationell Politik

Introduction to EU Studies

Introduktion till studiet av politik

Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Makt och styrformer

Offentlig Politik och Förvaltning

Offentliga beslut och processer i praktiken

Policyanalys

Politikens institutioner

Politisk teori

Politiska idéer

Praktik: Politices kandidat

Praktik: Politices kandidat

Samhällsplanerarens politiska ram

Samhällsplanering som en demokratisk process

Statsvetenskap A

Statsvetenskap I

Statsvetenskap II

Statsvetenskap III