Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsjuridik

Andraspråksinlärning

Arbetsrätt

Arbetsrätt B - internt komparativ rätt

Arbetsrätt B - jämställdhet och arbetsmiljö

Beskattningsrätt I

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9

Handelsrättslig översiktskurs

Internationell beskattning

Juridisk grund och Allmän rättslära I

Juridisk introduktionskurs med fastighetsinriktning

Kredit- och obeståndsrätt

Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk

Materiell företagsbeskattning

Migration, kultur och kommunikation

Offentlig rätt

Offentligrättslig fördjupning

Processrätt

Rättskunskap I

Rättskunskap II

Skatteförfarande och skatteprocess

Skatterätt

Skatterätt II

Skatterätt III