Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsjuridik

Arbetsrätt

Arbetsrätt B - internt komparativ rätt

Arbetsrätt B - jämställdhet och arbetsmiljö

Beskattningsrätt I

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Handelsrättslig översiktskurs

Internationell beskattning

Introduktion till kognitiv beteendeterapi

Introduktion till psykologi

Introduktion till psykologi och människan i ett utvecklingsperspektiv

Juridisk grund och Allmän rättslära I

Juridisk introduktionskurs med fastighetsinriktning

Klinisk psykologi II

Kredit- och obeståndsrätt

Ledarskapets psykologi

Materiell företagsbeskattning

Neuropsykologi, socialpsykologi samt prevention och hälsa

Offentlig rätt

Offentligrättslig fördjupning

Organisationens psykologi

Organisationspsykologi och vetenskapliga metoder inom klinisk psykologi

Processrätt

Psykodynamisk psykoterapi I

Psykodynamisk psykoterapi III