Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Akutsjukvård inom ambulanssjukvård

Ambulanssjukvård i teori och praktik

Bedömning och vård inom ambulanssjukvård

Beteendeekonomi

Beteendeekonomi

Ekonomisk utvärderingsmetod

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans verksamhetsområde

Examensarbete med inriktning mot intensivvård

Examensarbete med inriktning mot operationssjukvård

Familje-, barn- och elevhälsovård

Finansiella marknader, risk och försäkring

Fördjupningskurs i bedömning och behandling av olika symtom

Grundläggande klinisk omvårdnad

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning I

Hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad, allmänmedicin och folkhälsa

Industriell organisation och konkurrensstrategi

Intensivvårdssjuksköterskans profession

Internationell handelsteori

Internationell makroekonomi

Internationell makroekonomi

Internationella och mångkulturella perspektiv på klinisk omvårdnad

Klinisk omvårdnad i en internationell kontext

Kvantitativa metoder för finansiell ekonomi