Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Beteendeekonomi

Beteendeekonomi

Digitala analysmetoder

Ekonomisk utvärderingsmetod

Finansiella marknader, risk och försäkring

Grafisk form II

Industriell organisation och konkurrensstrategi

Internationell handelsteori

Internationell makroekonomi

Internationell makroekonomi

Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap

Introduktion till geomediastudier

Journalistik

Kvantitativa metoder för finansiell ekonomi

Makroekonomi, globalisering och tillväxt

Medie- och kommunikationsvetenskap III

Medie- och kommunikationsvetenskap IV

Mediepraktik

Mediepraktik

Mikroekonomi och internationell handel

Nationalekonomi - Kandidatuppsats

Nationalekonomi - Magisteruppsats

Nationalekonomi, praktik

Specialiseringskurs 1: Geomedia, kultur och vardagsliv

Specialiseringskurs 2: Geomedia, opinionsbildning och offentlighet