Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsjuridik

Arbetsrätt

Arbetsrätt B - internt komparativ rätt

Arbetsrätt B - jämställdhet och arbetsmiljö

Beskattningsrätt I

Handelsrättslig översiktskurs

Internationell beskattning

Juridisk grund och Allmän rättslära I

Juridisk introduktionskurs med fastighetsinriktning

Karaktärisering av material

Kredit- och obeståndsrätt

Material- och tillverkningsteknik

Materialteknik I

Materialteknik II

Materialval

Materiell företagsbeskattning

Offentlig rätt

Offentligrättslig fördjupning

Polymerer och polymerbaserade kompositer

Processrätt

Projektarbete kring framtidens material

Projektarbete kring konstruktionsprocessen

Rättskunskap I

Rättskunskap II

Skatteförfarande och skatteprocess