Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aspects of Sweden

Dynamik med datorstöd

Ergonomi

Europakunskap

Further Studies in Politics

Genus och politik - teori och metodologi

Hälso- och sjukvårdsadministration

Hållfasthetslära I för högskoleingenjörer

Hållfasthetslära II för civilingenjörer

Integrerad produktutveckling

International Politics

Internationell Politik

Introduction to EU Studies

Introduktion till studiet av politik

Konstruktionsteknik för civilingenjörer

Konstruktiv utformning och CAD

Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Makt och styrformer

Maskindynamik

Mekanik 1: statik

Mekanik 2: dynamik

Offentlig Politik och Förvaltning

Offentliga beslut och processer i praktiken

Policyanalys

Politikens institutioner