Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Beteendeekonomi

Beteendeekonomi

Dynamik med datorstöd

Ekonomisk utvärderingsmetod

Ergonomi

Finansiella marknader, risk och försäkring

Hållfasthetslära I för högskoleingenjörer

Hållfasthetslära II för civilingenjörer

Industriell organisation och konkurrensstrategi

Integrerad produktutveckling

Internationell handelsteori

Internationell makroekonomi

Internationell makroekonomi

Konstruktionsteknik för civilingenjörer

Konstruktiv utformning och CAD

Kvantitativa metoder för finansiell ekonomi

Makroekonomi, globalisering och tillväxt

Maskindynamik

Mekanik 1: statik

Mekanik 2: dynamik

Mikroekonomi och internationell handel

Nationalekonomi - Kandidatuppsats

Nationalekonomi - Magisteruppsats

Nationalekonomi, praktik

Produktionssystem