Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barnets rätt

Behandlingsarbete inom missbruksvård

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Evidens i socialt arbete

Fysisk planering i praktiken

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder

Identiteter och kulturer

Individ, grupp och familj

Introduktionskurs - samhällsplanering och projektledning

Juridik för det sociala arbetet

Ledning och administration i socialt arbete

Lokal och regional utveckling

Organisationsanalys

Personlig och professionell utveckling I

Personlig och professionell utveckling II

Personlig och professionell utveckling III

Personlig och professionell utveckling IV

Regionala utvecklingsprocesser

Samhällsplanerarens metoder

Samhällsplanering - praktik

Samhällsplanering I

Samhällsplanering, praktik

Samhällsstruktur, välfärdsvillkor och social politik

Samhällsvetenskapliga metoder

Socialgerontologi