Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Den projektorienterade organisationen

Fysisk planering i praktiken

Generell projektledningsmetodik

Identiteter och kulturer

Individer och grupper i projekt

Introduktionskurs - samhällsplanering och projektledning

Ledarrollen i projektmiljöer

Lokal och regional utveckling

Projekt och ledarskap för civilingenjörer

Projekt som arbetsform

Projektledning i IT-projekt

Regionala utvecklingsprocesser

Samhällsplanerarens metoder

Samhällsplanering - praktik

Samhällsplanering I

Samhällsplanering, praktik