Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare

Den lärande eleven - KPU

Den lärande eleven - yrkeslärare

Ekonometri

Försöksplanering

Försöksplanering I

Introduktion till SPSS

Leda elevers lärande 2 och VFU

Leda lärande - KPF

Leda lärande - KPF

Leda lärande - KPU

Leda lärande - yrkeslärare

Linjära modeller I

Matematisk statistik

Multivariata metoder

Multivariata metoder I

Skola som system och idé - yrkeslärare

Statistik

Statistik I

Statistik II

Statistisk teori

Statistisk teori I

Tidsserieanalys

Undersökningsmetodik

Verksamhetsförlagd utbildning - yrkeslärare