Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aktuell informationssystemforskning

Anskaffning av IT-system

Användartester, prototyping och utvärdering

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

Designmönster, Java och UML

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Fältarbete: förberedelser och metoder

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap

Grundläggande programmering

Informatik - Kandidatuppsats

Informatik, praktik

Informatik, utlandspraktik

Informationssystem och IT

Interaktionsdesign

Introduktion till IT-design

Luther och hans värld 1517-2017: Reformationen igår och idag

Objektorienterad modellering

Planera och kommunicera ett forskningsprojekt i informatik

Programutveckling

Prototyping: Att pröva och kommunicera designkoncept

Religionsvetenskap 3

Religionsvetenskap I