Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aspects of Sweden

Europakunskap

Further Studies in Politics

Genus och politik - teori och metodologi

Hälso- och sjukvårdsadministration

Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning I

Idrottspsykologi

Idrottsvetenskap I

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 1

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 3

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 4

International Politics

Internationell Politik

Introduction to EU Studies

Introduktion till studiet av politik

Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Makt och styrformer

Motiverande samtal och förändringsprocesser

Offentlig Politik och Förvaltning

Offentliga beslut och processer i praktiken

Policyanalys

Politikens institutioner

Politisk teori

Politiska idéer

Praktik: Politices kandidat