Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsjuridik

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Arbetsrätt

Arbetsrätt B - internt komparativ rätt

Arbetsrätt B - jämställdhet och arbetsmiljö

Beskattningsrätt I

Business Marketing

Ekonomistyrning II

Externredovisning

Externredovisning III

Fastighetsförvaltning

Fastighetsvärdering

Företagsekonomi - examensarbete civilekonom

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - magisteruppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Företagsekonomi I

Företagsekonomi, praktik

Företagsekonomins grunder

Grundläggande företagsekonomi för civilingenjörer

Handelsrättslig översiktskurs