Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Akutsjukvård inom ambulanssjukvård

Ambulanssjukvård i teori och praktik

Bedömning och vård inom ambulanssjukvård

Business Marketing

Ekonomistyrning II

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans verksamhetsområde

Examensarbete med inriktning mot intensivvård

Examensarbete med inriktning mot operationssjukvård

Externredovisning

Externredovisning III

Familje-, barn- och elevhälsovård

Fastighetsförvaltning

Fastighetsvärdering

Fördjupningskurs i bedömning och behandling av olika symtom

Företagsekonomi - examensarbete civilekonom

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - magisteruppsats

Företagsekonomi - masteruppsats